Ägarledda bolag

Nya möjligheter med KMSG & Co AB som partner

 

En fungerande ekonomi är vägen till en framgångsrik verksamhet. I praktiken handlar det om är att skapa effektiva och enkla rutiner. KMSGs styrka och fokus ligger just i dessa rutiner tillsammans med bra systemstöd.

Du har en personlig kontakt som arbetar fram just de ekonomirutiner som passar ditt företags situation. Du bestämmer själv vilka delar vi ska ansvara för och hur mycket du själv tar hand om. På så sätt kan du styra din ekonomifunktion och dina kostnader efter behov.

 

Du får hjälp med alla delar av ekonomin

 • Löpande redovisning inklusive reskontrahantering
 • Löner
 • Fakturering
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Skattedeklarationer
 • Momsdeklarationer
 • Periodisk sammanställning
 • Månadsrapportering
 • Bokslut & deklarationer
 • Årsredovisning
 • Bokslutsrapport
 • Bolagsdeklaration
 • Privatdeklaration
 • Rådgivning
 • Revision

 

På KMSG i Göteborg finns många konsulter med specialistkunskaper som är tillgängliga för dig. Många av våra konsulter är dessutom branschspecialister och arbetar med fokus på företag inom en viss bransch eller segment. Vi har även konsulter som kan hjälpa dig att dokumentera och utveckla ekonomienhetens processer och rutinbeskrivning. 

 

 

 

 

 

Bokföring - vad kräver lagen? Tips m.m.

 
 

Kan du bokföring?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.

Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.

Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. 


Länkar | Argonova Reklambyrå